PDF-bestanden vormen een uitwisselingsmethode voor documenten die door miljoenen bedrijven en personen wereldwijd wordt gebruikt. PDF-bestanden zijn compact, kunnen op talrijke apparaten worden geopend -zowel vaste als mobiele- en kunnen gemakkelijk en snel online worden gedeeld. PDF-bestanden zijn standaard alleen-lezen, gebruikers kunnen dus de inhoud niet aanpassen. Indien u echter nog meer bescherming wenst voor gevoelige PDF-documenten, kunt extra PDF-wachtwoordbescherming toepassen. Dit zal op betrouwbare wijze uw documenten beveiligen tegen onbevoegden, maar wat gebeurt er als u een wachtwoord vergeet of een belangrijk document ontvangt, zonder wachtwoord? Indien u een deel van het wachtwoord kent of herinnert, zult u een beroep moeten doen op een oplossing zoals Recovery Toolbox for PDF Password (download) om terug toegang te krijgen tot het document.

DOWNLOAD DE ONLINE HULP KOPEN

EULA - End User License Agreement

Recovery Toolbox for PDF Password is een geavanceerde hersteltool voor met een wachtwoord beschermde Adobe PDF-bestanden. De software ondersteunt elk type wachtwoordcodering die voor PDF-bestanden wordt gebruikt, en biedt flexibele opties voor wachtwoordherstel. Gelieve eerst na te gaan of u het proces begrijpt door onderstaande informatie te lezen, vóór u overgaat tot het herstellen van een wachtwoord.

Ultraflexibele wachtwoordherstel

Recovery Toolbox for PDF Password is een uitermate flexibele en krachtige oplossing om wachtwoorden van PDF-bestanden te herstellen. Het programma neemt niet veel ruimte in beslag, beschikt over een heel intuïtieve interface en biedt alles wat u nodig hebt om wachtwoorden van PDF-bestanden te herstellen, die werden gecodeerd door verschillende versies van beschermingssystemen voor PDF-bestanden.

Het herstelproces bestaat uit 5 afzonderlijke stappen, waarbij telkens specifieke handelingen vereist zijn:

 1. Het bron PDF-bestand selecteren

  Hier selecteert u het bestand waarvoor het programma het wachtwoord zal zoeken.

 2. Het wachtwoordtype selecteren

  Hier selecteert u het type wachtwoord dat moet worden hersteld: een gebruikswachtwoord of een eigenaarswachtwoord.

 3. Password Wizard (wachtwoordwizard) / Mask Constructor (maskerconfigurator)

  Hier bepaalt u hoe het wachtwoord wordt hersteld. Uw keuzes hier beïnvloeden de snelheid van het herstel en de algemene haalbaarheid.

 4. Wachtwoordherstel

  Bij deze stap berekent het programma nieuwe hashwaarden, en vergelijkt het deze met de hashwaarden in het bestand overeenkomstig de instellingen die werden bepaald in stap 3. De software geeft de huidige herstelparameters weer, zoals de verstreken en de resterende tijd, het aantal gebruikte threads, de prestaties, het beschermingssysteem dat wordt gebruikt in het bestand en natuurlijk de huidige vooruitgang met een nauwkeurigheid tot op een 100ste procent.

 5. Resultatenvenster / Einde van het herstel

  Dit is het einde van het herstelproces voor het wachtwoord. Het programma zal u ofwel het herstelde wachtwoord geven, of melden dat het wachtwoord niet kon worden achterhaald.

Zoals u ziet is het proces duidelijk en dient u alleen de instructies op het scherm goed te voelen, in het bijzonder de instructies voor het bepalen van een herstelpatroon. Dit draagt bij tot een sneller resultaat. Aangezien het proces voor het instellen van herstelopties behoorlijk ingewikkeld is, is het ten zeerste aanbevolen dat u de handleiding leest vóór u het programma gebruikt.

Met Recovery Toolbox for PDF Password kunt u wachtwoorden herstellen in twee modi: Password Wizard (wachtwoordwizard) en Mask Constructor (maskerconfigurator) De tweede modus is bestemd voor gevorderde gebruikers en kan worden geactiveerd in het programmamenu. Standaard wordt de Password Wizard modus (wachtwoordwizardmodus) toegepast. In vergelijking met de wachtwoordwizardmodus, laat de maskerconfiguratormodus 2-3 keer meer herstelopties toe, en kan de gebruikers de herstelduur aanzienlijk korter maken in bepaalde situaties. In beide modi kunt u op eender welk ogenblik het herstelproces pauzeren of onderbreken. Wanneer het proces wordt uitgesteld, wordt de huidige vooruitgang opgeslagen naar het bestand, zodat u het later gewoon kunt verderzetten. Deze feature van het programma bevindt zich niet op de bestandslocatie. Recovery Toolbox for PDF Password zal het proces ook terug aanvatten indien het bestand wordt geopend nadat het naar een andere map of schijf werd overgezet.

Recovery Toolbox for PDF Password is per definitie een CPU-intensieve tool, die gebruik maakt van alle CPU-kernen (zowel fysiek als virtueel) waarover uw systeem beschikt. Hoe sneller en geavanceerder uw systeem is, hoe sneller het wachtwoordherstel zal verlopen. Het is echter eigen aan wachtwoordherstel dat het proces uren tot zelfs dagen (in bepaalde gevallen) in beslag kan nemen, afhankelijk van de gekozen opties, de snelheid van uw systeem en natuurlijk ook van de moeilijkheidsgraad van het te herstellen wachtwoord.

De demoversie van het programma zal alleen de eerste 3 tekens van een hersteld wachtwoord geven. U kunt de volledige versie kopen om deze beperking op te heffen. Indien het programma voor één of andere reden het wachtwoord van uw PDF-bestand niet herstelt, wordt dit overeenkomstig gemeld. In dat geval kunt u het PDF-bestand in kwestie toesturen aan de programmaontwikkelaars door te klikken op Send file to developers (bestand verzenden naar de ontwikkelaars) onderaan het scherm (of via het commando Send source file (bronbestand verzenden) in het programmamenu). Samen met bestand dient u ook informatie te verstrekken over het wachtwoord, als hulp voor de programmaontwikkelaars bij het herstellen van uw wachtwoord.

Indien u op zoek bent naar de ultieme tool voor wachtwoordherstel van Adobe PDF-bestanden, zult u slechts weinig producten vinden die even functioneel, snel en efficiënt werken als Recovery Toolbox for PDF Password!

Screenshot

klikken om te vergroten