Hoe back-upt en herstelt u gegevens van Outlook Express met Outlook Express Backup Toolbox?

In deze tijd is e-mail een van de belangrijkste kanalen voor uitwisseling van gegevens en informatie voor zowel bedrijven als particulieren. De correspondentie kan belangrijke berichten omvatten, al dan niet met bijlagen. Als u die verliest kan dat heel wat problemen teweegbrengen. Er zijn echter talrijke oorzaken die tot verlies kunnen leiden, van virusaanvallen tot verkeerde handelingen van een gebruiker. Het is dus bijzonder belangrijk om uw e-mail te back-uppen.

Outlook Express is momenteel een van de meest gebruikte e-mailclients. Het programma is zo populair omdat het vervat zit in het pakket van elk Windows-besturingssysteem, vanaf versie 95 OSR2. Het maakt geen deel uit van Windows Vista en Windows 7, waar een andere e-mailclient wordt gebruikt (Microsoft Mail). Gebruikers ondervinden dus vaak problemen om informatie van Outlook Express te back-uppen. Outlook Express Backup Toolbox (download) biedt de oplossing. Laten we het proces in detail bekijken.

DOWNLOAD DE ONLINE HULP KOPEN

EULA - End User License Agreement

U kunt de back-upconfiguratie bepalen aan de hand van een praktische stap-voor-stap wizard. Klik op de knop "Backup (Back-up)" om te beginnen.

In de eerste stap geeft u op welke gegevens u wilt back-uppen. Dit kan aan de hand van een boomdiagram met alle bestaande identiteiten (met alle accountinstellingen, mappen met correspondentie, handtekeningen en regels voor berichten) en algemene informatie (adresboek, briefpapier). Naast elk deel vindt u vakjes om de gewenste data aan te vinken. U kunt ook complete identiteitstakken selecteren of uitvouwen om afzonderlijke delen te selecteren: instellingen, mappen met correspondentie, handtekeningen en regels voor berichten.

In de volgende stap selecteert u het bestand waar de back-up wordt opgeslagen. U kunt de naam en het pad handmatig invoeren. Het is echter gemakkelijker om via Windows Explorer het betreffende bestand te zoeken en te openen met een klik op de knop. Kies ook een goede naam voor het bestand waar de back-up wordt opgeslagen. We raden aan om ook de datum en het tijdstip waarop het bestand is aangemaakt te vermelden. Zo voorkomt u verwarring achteraf en vindt u snel de gewenste back-up. Outlook Express Backup Toolbox helpt u hierbij door automatisch de huidige datum toe te voegen aan de naam van het bestand.

Vervolgens kunt u extra back-upinstellingen configureren. Eerst bepaalt u het compressiepercentage. Dit gebeurt met behulp van de checkboxen in de archiefmodus. Er zijn 4 mogelijke opties: None (Geen), Fast (Snel), Normal (Normaal) and Max (Maximum). Hoe hoger het compressiepercentage, hoe minder ruimte de back-up in beslag neemt, maar hoe langer het duurt om de data te back-uppen en herstellen. U kunt ook de toegang tot de back-up beschermen, door een van de vier mogelijke versleutelingsmethoden te kiezen in de dropdown "Encryption Method (Versleutelingsmethode)" (klassieke PkZip-bescherming of het AES-algoritme met 128, 196 of 256-bits) en het wachtwoord voor toegang in te voeren in het veld "Password (Wachtwoord)".

Vervolgens bepaalt u of de back-up opgesplitst wordt in volumes. Dit wordt ingevoerd in het veld "Split to the volumes (Opsplitsen in volumes)". Het veld is leeg (standaardwaarde). Dit betekent dat alle data in één back-upbestand wordt opgeslagen. Als u de back-up opslaat op externe media, kunt u dit selecteren in de dropdown: ZIP-100, CD-650 MB, enz. In dit geval zal het programma de back-up automatisch opsplitsen in volumes overeenkomstig de betreffende media. Indien nodig kunt u de grootte van de volumes handmatig aanpassen (in bytes).

De laatste stap bepaalt de manier waarop de taak wordt gestart, aan de hand van de "Start Mode"-knoppen. De standaardwaarde is "Run Immediately (Onmiddellijk uitvoeren)". Aangezien u een automatische back-up instelt, selecteert u de optie "Add to Scheduled Task (Toevoegen aan geplande taak)". Zo wordt er een geplande Windows-taak aangemaakt. Met deze benadering start het back-upproces automatisch overeenkomstig de planning en kunt u rekenen op een constante beveiliging voor uw e-mailcorrespondentie.

Als u doorgaat naar de volgende stap, verschijnt er een standaard dialoogvenster voor een nieuwe taak. De belangrijkste velden zijn reeds ingevuld. U moet alleen de logingegevens en het wachtwoord invoeren van de account waarvoor het back-upproces wordt gestart, en het schema bepalen: dagelijks, wekelijks, maandelijks, bij uitschakeling van de computer, enz. Een taak kan verschillende schema's hebben, zodat u een flexibel programma kunt samenstellen voor uw back-up. Nadat u een geplande taak hebt ingesteld, wordt deze weergegeven in de betreffende Windows-map (Start|Programma's|Bureau-accessoires|Systeemwerkset|Taakplanner). U kunt dit achteraf bewerken, bijvoorbeeld om het schema aan te passen.

Het configuratieproces voor de back-up is nu voltooid. Er is echter nog geen back-up aangemaakt (dat gebeurt automatisch volgens het schema). Als u de back-up onmiddellijk wenst, laat u de optie Run Immediately (Onmiddellijk uitvoeren)" aangevinkt. Als u in dit geval doorgaat naar de volgende stap, vraagt het programma het volgende: Wilt u het back-upproces starten? U hoeft dit alleen te bevestigen en te wachten tot het back-upproces voltooid is. De tijd die dit in beslag neemt is afhankelijk van de brongegevens en de beschikbare hulpbronnen op de computer.

De gegevens worden hersteld uit een voorheen aangemaakte back-up met behulp van een stap-voor-stap wizard. Start Outlook Express Backup Toolbox en klik op Restore (Herstellen). Het programma biedt u de keuze tussen twee herstelmethoden: Simple Restore (Eenvoudig herstel) en Advanced Restore (Geavanceerd herstel). Met de methode "Simple restor" worden alle gegevens in de back-up hersteld, met "Advancerd restore" kunt u de gewenste informatie selecteren en niet alleen naar de bron herstellen, maar ook naar een nieuwe identiteit.

In de volgende stap selecteert u het back-upbestand. U kunt de naam en het pad handmatig invoeren. Het is echter gemakkelijker om het bestand te openen via Windows Explorer.

Als u de eerste methode selecteerde en doorgaat naar de volgende stap, zal het programma een waarschuwing weergeven dat alle gegevens die momenteel in Outlook Express aanwezig zijn, gewist zullen worden en vragen of u de gegevens wilt kopiëren. Als u ja antwoordt, start het herstelproces.

Als u de geavanceerde methode kiest, kunt u de bak-up selecteren en de gewenste gegevens: identiteiten (accountinstellingen, mappen met correspondentie, handtekeningen, regels voor berichten) en algemen informatie (adresboek, briefpapier). Dit kan met behulp van het hiervoor vermelde boomdiagram. Het enige verschil is dat het niet de gegevens bevat die momenteel in Outlook Express aanwezig zijn, maar gegevens van de back-up. U moet naar welke identiteit de gegevens hersteld zullen worden. Standaard wordt de account die geback-upt werd geselecteerd in de doel-dropdown. U kunt echter ook gegevens herstellen naar een nieuwe identiteit, indien gewenst. Hiervoor kiest u New Identity (Nieuwe identiteit) in de dropdown en voert u de naam in voor de identiteit die u wilt aanmaken. Zo kunt u alle gegevens herstellen met behoud van de huidige bestaande gegevens.

Daarna start u het proces. De duur is afhankelijk van verschillende factoren, namelijk de omvang van de gegevens en de beschikbare hulpbronnen op de computer. U moet Outlook Express afsluiten voor u de gegevens kopieert. Anders zullen er fouten gebeuren tijdens het proces en zal het niet correct voltooid worden.

Outlook Express Backup Toolbox is een uitstekende tool om data te back-uppen van een Outlook Express-e-mailclient, en voorziet de nodige functies voor een oplossing van hoogstaande kwaliteit. Het programma is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk. Iedereen kan ermee overweg, ook beginnende computergebruikers.

Identity Manager

De zogenaamde Identity Manager is een extra functie in Outlook Express Backup Toolbox. Het is een speciale module om Outlook Express-identiteiten te beheren en de e-mailclient te configureren voor gebruik door verschillende gebruikers. U kunt de Identity Manager lanceren via de knop . De lijst geeft alle bestaande accounts weer. U kunt er allerhande bewerking mee uitvoeren: identiteiten kopiëren, bewerken, verwijderen of nieuwe identiteiten aanmaken.